ACC® Kids pripada grupi lekova koji se zovu mukolitici.
Oni smanjuju gustinu sekreta u disajnim putevima, olakšavaju i potpomažu iskašljavanje.

ACC® Kids rešava kašalj

Razređuje i uklanja bronhijalnu sluz Pluca

ACC® Kids je pouzdan mukolitik koji smanjuje gustinu sekreta u disajnim putevima i olakšava iskašljavanje. Ukoliko se simptomi pogoršaju ili ne prođu posle 4 do 5 dana, potrebno je obratiti se svom lekaru.

ACC® Kids treba uzimati nakon obroka, a u tabeli u nastavku je prikazano preporučeno doziranje:

Godine Doziranje Primena Što odovara mg acetilcisteina na dan
2 - 5  5ml 2 - 3 puta dnevno 200 - 300mg
6 - 14 10ml 2 puta dnevno 400mg
Odrasli i deca starija od 14 god. 10ml 2 - 3 puta dnevno 400 - 600mg

U pakovanju leka ACC® Kids nalazi se i špric koji omogućava:

 • Jedostavniju primenu terapije
 • Preciznije doziranje
 • Dobijanje pune doze leka bez prosipanja,pljuvanja, izbacivanja...

Uputstvo za upotrebu šprica za doziranje:

 • 1

  Otvoriti bezbednosni zatvarač na boci pritiskom i okretanjem zatvarača na levo.

 • 2

  Pritisnuti priloženi perforirani čep u vrat boce. Ako nije moguće u potpunosti potisnuti čep, može se postaviti i okrenuti zaptivni poklopac. Čep povezuje špric sa bocom i ostaje u vratu boce.

 • 3

  Snažno pritisnuti špric u otvor čepa. Klip bi trebalo da bude potisnut u špric što je više moguće.

 • 4

  Pažljivo okrenuti bocu sa špricom za 180º, povući klip naniže do propisanog broja mL. Ako se pojave mehurići, ponovo pritisnuti klip u špric i polako ponovo napuniti. Ako je propisano više od 5 mL, špric se mora puniti nekoliko puta.

 • 5

  Vratiti bocu sa špricom u prvobitan položaj i izvaditi špric iz perforiranog čepa.

 • 6

  Sirup iz šprica treba prazniti direktno u usta deteta ili se pre uzimanja špric sa sirupom može isprazniti u kašiku. Dete treba da sedi uspravno kada mu se sirup daje direktno u usta. Najbolje je prazniti špric sporo ka unutrašnjoj strani obraza da se dete ne bi zagrcnulo.

Špric za doziranje treba isprati čistom vodom nekoliko puta nakon korišćenja.

Zašto baš ACC® Kids?

kada se dete suočava sa obilnom sekrecijom (produktivnim kašljem)

 • OLAKŠAVA ISKAŠLJAVANJE šlajma

 • On je trenutno jedini acetilcistein u formi oralnog rastvora na tržištu Srbije

 • Ima špric i omogućava precizno doziranje sirupa

 • Špric pomaže da dete primi celu terapiju (bez izbacivanja)

 • Ne sadrži alkohol, šećer i veštačke boje

 • Ima ukus trešnje, koji deca lakše prihvataju

SP3-OTC-2018-APMA-008